GDPR – Πολιτική Απορρήτου

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: https://www.bookbrewed.com/

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς!

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679, τον Ν. 4624/2019 και τον Ν. 3471/2006. Ο επισκέπτης του Ιστοχώρου μας ή/και χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν κείμενο.

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Ο όρος «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, μέσω των οποίων μπορεί να εξακριβωθεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο η ταυτότητα των προσώπων αυτών. Τέτοια δεδομένα για τις ανάγκες λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας είναι ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά. Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση δεν συλλέγει ή επεξεργάζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες κατ΄ άρθρο 9, καθώς και Δεδομένα του άρθρου 10 του ΓΚΠΔ.

2. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3. Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των Δεδομένων σας

Η παραχώρηση των Δεδομένων στην Επιχείρηση, μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική. Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα. Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στους Δικτυακούς Τόπους, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για την Επιχείρηση η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στους Δικτυακούς Τόπους. Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην Επιχείρηση, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αλλά η παραχώρηση τους χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής: • Δεδομένα κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στους Δικτυακούς Τόπους ή στα Apps – Υποχρεωτικά: ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)*, κωδικό πρόσβασης (login password)* – Προαιρετικά: όνομα, επίθετο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ( ΑΦΜ και ΔΟΥ σε περίπτωση επιχείρησης ; ) • Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας. • Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.  • Αντίγραφα των εγγράφων που παρέχετε για να αποδείξετε την ηλικία ή την ταυτότητά σας, όταν το απαιτεί ο νόμος (όπως αντίγραφο αστυνομικής ή φοιτητικής ταυτότητας). • Πληροφορίες πληρωμής. • Τα σχόλιά σας και τις κριτικές των προϊόντων.

5. Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας

Θέλουμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τις αγορές σας. Για να το πετύχουμε αυτό είναι απαραίτητο να αποκτήσουμε μια πλήρη εικόνα για εσάς, συνδυάζοντας τα Δεδομένα που έχουμε συλλέξει. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας για να σας προσφέρουμε προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες που είναι πιθανό να σας ενδιαφέρουν. Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μας επιτρέπει τα ανωτέρω στο πλαίσιο του νόμιμου συμφέροντος μας και της ανάγκης να κατανοήσουμε τους πελάτες μας ώστε να τους παρέχουμε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Παρακάτω θα βρείτε λεπτομέρειες για το πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας και γιατί: Για την παροχή στοιχείων για τους Δικτυακούς Τόπους, τα Apps και τις υπηρεσίες που ζητάτε • Παραγγελίες προϊόντων • Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη • Επικοινωνία Για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις μας, καθώς και για άλλους σκοπούς προώθησης • Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) /προσφορών • Web push notifications Για τη λειτουργία, βελτίωση και διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας

6. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για τους σκοπούς των παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Επιχείρησής μας και ιδίως για: α) τη διαχείριση της πώλησης των προϊόντων/ή και υπηρεσιών μας, π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων και την εξέλιξη παραγγελίας σας, την έκδοση και αποστολή των φορολογικών σας παραστατικών σε ηλεκτρονική μορφή (e-invoicing), την εκτέλεση της παραγγελίας σας, την αποστολή των προϊόντων, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την Επιχείρηση, την πραγματοποίηση επιστροφών και την παροχή εγγυήσεων. β) την εξυπηρέτησή σας με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα κυβερνητικά μέτρα (π.χ. click inside, click away), γ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, δ) τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σας σχετικά με προϊόντα ή/ και υπηρεσίες μας, ε) την αποστολή, με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα, διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών ή/και εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Επιχείρησης. στ) την έρευνα ικανοποίησης των πελατών μας, την προώθηση προϊόντων/ή και υπηρεσιών μας, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα ή/και υπηρεσίες μας.

7. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην Επιχείρησή μας. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης).Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό. Μερικά παραδείγματα περιόδων διατήρησης δεδομένων πελατών: • Παραγγελίες Όταν τοποθετείτε μια παραγγελία, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε για πέντε χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις μας. • Εγγυήσεις Εάν η παραγγελία σας περιλάμβανε εγγύηση τα σχετικά προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης. • Newsletter Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Επιχείρηση και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

8. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο. Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του Ιστοχώρου μας και των πελατών της Επιχείρησης δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες( αν διαβιβάζονται, σε ποιους και γιατί).

9. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης), ή, εφόσον αυτά είναι ελλιπή, να τα συμπληρώσουμε.

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν :

α) δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας

β) επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία

γ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή αν αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ

δ) τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα

ε) τα Δεδομένα σας πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του ελληνικού δικαίου

στ) τα Δεδομένα σας έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εφόσον ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

α) αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων, για χρονικό διάστημα που θα επιτρέπει στην Επιχείρηση να επαληθεύσει την ακρίβεια των Δεδομένων Σας

β) η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή των Δεδομένων σας και ζητείτε, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,

γ) η Επιχείρηση δεν χρειάζεται πλέον τα Δεδομένα σας για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεών σας

δ) έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας της Επιχείρησης υπερισχύουν έναντι των δικών σας λόγων.

Έχετε δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων σας

Μπορείτε να λαμβάνετε τα Δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας μας , σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας της Επιχείρησης , όταν:

α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ( έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των Δεδομένων Σας για έναν ή περισσότερους σκοπούς ) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και

β)η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης

Μπορείτε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία Δεδομένων σας, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ) του ΓΚΠΔ , περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας της Επιχείρησης στην περίπτωση αυτή δεν θα υποβάλλει πλέον τα Δεδομένα σας σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδεικνύονται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των δικών σας συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Εάν Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, δικαιούστε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Δεδομένων σας για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση. Στην περίπτωση αυτή τα Δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

Όταν Δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς κατά το άρθρο 89 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, δικαιούστε να αντιταχθείτε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας , στην επεξεργασία των δεδομένων σας , εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα.

Εφόσον κρίνετε ότι η επεξεργασία την Δεδομένων σας δεν είναι σύννομη, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

10. Συγκατάθεση ανηλίκου

Ανήλικος ο οποίος έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του μπορεί να παρέχει τη συγκατάθεσή του στην Επιχείρηση για την επεξεργασία των Δεδομένων του. Για την επεξεργασία Δεδομένων ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του θα πρέπει να συναινέσει ο νόμιμος αντιπρόσωπός του .

11. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνη επεξεργασίας είναι η επιχείρηση Μόσχου Απ. Βικτωρία, με διακριτικό τίτλο BookBrewed, που εδρεύει στο Δρυμό Θεσ/νίκης, Ανδρέα Παπανδρέου 53, Τ.Κ.: 57200, τηλ. επικοινωνίας: +306993033578, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@bookbrewed.com

12. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Η επιχείρηση ορίζει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ καθώς και με την ισχύουσα κάθε φορά εθνική νομοθεσία, να συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να αποτελεί σημείο επικοινωνίας με την ως άνω Αρχή, καθώς και με τα υποκείμενα των δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων είναι τα κάτωθι: Μόσχου Απ. Βικτωρία